top of page
kansikuva-etusivu.png
piirretyt hahmot

Neuropsykiatrisen ymmärryksen ykköspaikka

SUJU on paikka, jossa tulet kuulluksi ja ymmärretyksi - ehkä kunnolla ensimmäistä kertaa ikinä elämässäsi. Olemme inhimillinen arvolähtöinen toimija, jossa asiantuntijat ovat ennen kaikkea ihmisiä. Toimimme Pirkanmaan, Keski-Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan alueella.


Vaikuttavalla valmennuksella parempaa pärjäämistä ja sujuvuutta elämään!

lainausmerkit

"Valmennuksen aikana koin, että tulin kuulluksi kunnolla ensimmäistä kertaa ikinä. Sain paljon tukea ja apua ongelmiini ja vaikeuksiini. Koin myös, että valmennuksessa kartoitettiin hyvin omat tarpeeni sekä omat voimavarani."

Palvelut
Neuropsykiatrinen valmennus

NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on Kelan rahoittamaa maksutonta 16-29 -vuotiaan nuoren ammatillista kuntoutusta. Voit hakea sitä ilman lääkärinlausuntoa tai kirjallista hakemusta. Kuntoutuksen aikana voit saada kuntoutusrahaa. NUOTTI-valmennus on sinulle sopiva kuntoutus tilanteessa, jossa heikentynyt toimintakyky vaikuttaa arjessa pärjäämiseen, jaksamiseen, tulevaisuuden suunnitteluun, opiskeluun, työelämään pääsyyn tai opintojen etenemiseen.

NUOTTI-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on yksilöllistä ja ratkaisu- sekä vahvuuskeskeistä tukea nuorille ja aikuisille, joilla on ADHD- tai autismidiagnoosi tai jotka tunnistavat näitä piirteitä itsessään. Tarjoamme tapaamisia myös heidän läheisilleen. Valmennuksessa keskitytään vahvistamaan arjen sujuvuutta. Tavoitteena voi olla oman tilanteen ymmärtämisen lisääminen, arjen- ja elämänhallinnan taitojen kehittäminen sekä myönteisen elämänpolun rakentaminen. 

Lyhytterapia

Lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia tarjoaa luottamuksellista, nopeasti saavutettavaa ja ennaltaehkäisevää mielenhuoltotyötä terapeuttisten keskustelujen avulla. Se soveltuu elämän solmukohdissa, haastavissa tilanteissa, kriisivaiheissa ja itsensä kehittämisen tarpeissa oleville. 

Ratkaisukeskeisyys näkyy keskittymisenä mahdollisuuksiin, toiveikkuuden vahvistamisena ja voimavarojen korostamisena. Lyhytterapia tukee ihmisen kasvupotentiaalia ja johtaa usein merkittäviinkin oivalluksiin.

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä seksuaalisuuteen liittyvissä teemoissa. Seksuaalineuvonnan lähtökohtana on aina jokaisen asiakkaan yksilölliset tiedot ja tarpeet, joiden pohjalta seksuaalineuvontaa lähdetään toteuttamaan. Tarjoamme apua esimerkiksi kehonkuvaan, sukupuolen moninaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ihmissuhteisiin, parisuhteeseen ja seksuaalitoimintoihin liittyen.

Ajankohtaista

piirretyt hahmot

SUJU

SUJU Oy syntyi kymmenen vuoden aikana toteutuneiden lukuisten valmennustapaamisten pohjalta. Neuropsykiatrisen valmennuksen tapaamisissa sadat ihmiset kertoivat yrityksen perustajan Hanna Untalan luona samaa: tätä tarvitaan ehdottomasti lisää.

 

Tavoitteenamme on olla valtakunnallinen neuropsykiatrinen osaamiskeskus. Tahdomme luoda sisältöjä, joissa jokainen tulee kohdatuksi ja ymmärretyksi, ja joissa eri ammattiryhmät tekevät yhteistyötä yhteisen inhimillisen hyvän eteen.

 

SUJUn arvomaailman pohjana toimivat inhimillisyys, ihmisyys sekä yhdenvertaisuus. Arvostamme kaikenlaista erilaisuutta. Pidämme huolta siitä, että jokaisesta kohtaamisesta välittyy kiireettömyys sekä aito läsnäolo. Luotamme ihmisen luontaiseen kasvuun ja tahtotilaan edistää omaa pärjäämistä. Korostamme aina yhteiseen hyvään pyrkimistä. Vaalimme elinikäistä uteliaisuutta, emmekä unohda ilon ja kepeyden merkitystä.

 

SUJU toimii Kelan ja hyvinvointialueiden yhteistyökumppanina. Palveluja tarjotaan myös itsemaksaville sekä maksusitoumusasiakkaille. SUJU Oy tarjoaa NUOTTI-valmennusta, Oma väylä -kuntoutusta, neuropsykiatrista valmennusta, lyhytterapiaa ja seksuaalineuvontaa. Lisäksi SUJU Akatemia järjestää koulutuksia.

Tampere

Petsamonkatu 14, 33500 Tampere

Jyväskylä

Kauppakatu 18 B 15, 40100 Jyväskylä

Seinäjoki

ei omaa toimitilaa, tapaamispaikat sovitaan

NePRO

Neuropsykiatrisen osaamisen ykköspaikka tarjoaa myös Oma väylä -kuntoutusta. Se on maksutonta Kelan harkinnanvaraista kuntoutusta ADHD ja autisminkirjon diagnoosin omaaville 16-29 -vuotiaille henkilöille. Väylävuoden aikana saat tukea opintoihin tai työelämään. Kuntoutus toteutetaan yksilö- ja pienryhmätapaamisina.

nepro logo
bottom of page