Neuropsykiatrinen valmennus
​SUJUn neuropsykiatrinen valmennus on yksilöllistä, ratkaisu- ja vahvuuskeskeistä valmennusta yli 16-vuotiaille nuorille sekä aikuisille, jotka tunnistavat itsellään ADHD/ADD, Asperger tai autismikirjon piirteitä. SUJUn valmentajilla on pitkä kokemus neuropsykiartisesta valmennuksesta nuorten ja aikuisten parista - kaikki neurokirjoon liittyvä on tuttua.
Neuropsykiatrisessa oireilussa tyypillisiä liitännäisoireita ovat esim. masennus, ahdistus, unihäiriöt, riippuvuudet, oppimisen pulmat sekä psykosomaattinen oireilu. Myös tunne-elämän sekä sosiaalisen kanssakäymisen erilaiset vaikeudet ovat tavallisia. Neurokirjonpiirteisen elämässä ponnistelu näkymättömän toimintarajoitteen kanssa voi johtaa uupumukseen.
Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tarjota psykoedukaatiota, kehittää henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, tukea uusien toimivien toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. 
SUJU Oy aloitti keväällä 2021 Tampereen kaupungin palveluntuottajana tarjoten neuropsykiatrista valmennusta. Myös muitten kuntien kanssa voidaan tehtä ostopalvelusopimuksia. SUJUn alaisuudessa toimiva NePRO aloittaa Oma väylä -neuropsykiatrisen kuntoutuksen (Kela) alkusyksystä 2021 - kysy lisää!
Ammatillinen kompetenssitesti (Mindfindr) ja uravalmennus
  • Työnhakijan elämänvaihe? Turhautumista urapolulla? Mikä minusta tulee isona?
Uravalmennuksessa pysähdytään tarkastelemaan ammatillista kasvua, urahistoriaa sekä eteenpäin vieviä asioita. Mindfindr-testin myötä on myös mahdollisuus tutustua vahvuuksiisi, joita et vielä edes ehkä ymmärtänyt olevan. Mahdollisuus on myös tarkastella etenemistä haastavia tekijöitä (esim. neurokirjopiirteisyys, oppimisvaikeudet, stressiherkkyys, terveydelliset tekijät) on mahdollista uravalmennuksen yhteydessä
 
Mindfindr-persoonallisuus- ja komepetenssitestin avulla selkiytetään urasuunnittelua, pohditaan soveltuvuutta eri tehtäviin persoonallisuuden, kompetenssien ja työkäyttäytymisen piirteiden perusteella. Profiili sisältää persoonallisuuskuvauksen, kompetenssit, johtajuusarvion, -tyypin ja -tyylit, työskentelytyylin, tiimityöskentelytyylin sekä listan ammattikohtaisista soveltuvuuksista.
Yleisesti uravalmennustapaamiset toteutetaan 3 X 60min. mittaisena prosessina. Valmennus on mahdollisuus toteuttaa myös kokonaan etänä. Kysy lisää yhteydenottolomakkeella.
NUOTTI-esite.pdf (Kela)
NUOTTI-valmennuksen palvelukuvaus (Kela)
Lue/kuuntele artikkeli NUOTTI-valmennukseen osallistuneen kokemuksesta 
Artikkeli Kangasalan Sanomissa/SUJU

Uusia valmennuksia voidaan nyt aloittaa  (29.7. tilanne)! Syyskuun alussa aloittaa SUJUssa uusia osaavia valmentajia ja saamme aiempaa enemmän uusia valmennuksia käyntiin. Kysy lisää yhteydenottolomakkeella tai muitten yhteystietojen kautta.