Neuropsykiatrinen valmennus
SUJUn neuropsykiatrinen valmennus on yksilöllistä, ratkaisu- ja vahvuuskeskeistä valmennusta yli 16-vuotiaille nuorille sekä aikuisille, jotka tunnistavat itsellään ADHD/ADD, Asperger tai autismikirjon piirteitä. SUJUn valmentajilla on pitkä kokemus neuropsykiartisesta valmennuksesta nuorten ja aikuisten parista - kaikki neurokirjoon liittyvä on tuttua.
Neuropsykiatrisessa oireilussa tyypillisiä liitännäisoireita ovat esim. masennus, ahdistus, unihäiriöt, riippuvuudet, oppimisen pulmat sekä psykosomaattinen oireilu. Myös tunne-elämän sekä sosiaalisen kanssakäymisen erilaiset vaikeudet ovat tavallisia. Neurokirjonpiirteisen elämässä ponnistelu näkymättömän toimintarajoitteen kanssa voi johtaa uupumukseen.
Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tarjota psykoedukaatiota, kehittää henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, tukea uusien toimivien toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Myös hoito- ja kuntoutuspolkujen rakentumista tuetaan verkostotyöskentelyn kautta.
SUJUn alaisuudessa toimiva NePRO tarjoaa myös Kelan Oma väylä -neuropsykiatrista kuntoutusta. Keväällä 2021 aloitti SUJU myös Tampereen kaupungin neuropsykiatrisen valmennuksen palveluntuottajana.  Myös muitten kuntien, yksityishenkilöiden, Valtionkonttorin tai vakuutuslaitosten kanssa voidaan tehdä ostopalvelusopimuksia. 
Valmennustiimi
nepro_logo_web.webp
satu_8-3-1.jpg

Satu Huhtala

Suju_Nepro-2_edited.jpg

Hanna Untala

Suju_Nepro-3.jpg

Eveliina Honkamäki