top of page
kansikuva-2.png
tuoli ja iso kasvi

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on yksilöllistä ja ratkaisu- sekä vahvuuskeskeistä tukea nuorille ja aikuisille, joilla on ADHD- tai autismidiagnoosi tai jotka tunnistavat näitä piirteitä itsessään. Tarjoamme tapaamisia myös heidän läheisilleen. Valmennuksessa keskitytään vahvistamaan arjen sujuvuutta. Tavoitteena voi olla oman tilanteen ymmärtämisen lisääminen, arjen- ja elämänhallinnan taitojen kehittäminen sekä myönteisen elämänpolun rakentaminen. Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen lisäävät itsearvostusta. Usein räätälöimme myös ympäristöä paremmin itselle ystävälliseksi.

Neuropsykiatrinen valmennus

​Neuropsykiatrinen valmennus on yksilöllistä, ratkaisu- ja voimavarakeskeistä valmennusta nuorille ja aikuisille. Se on tarkoitettu sinulle, joka olet todetusti ADHD-henkilö tai autisti tai tunnistat itsessäsi näitä piirteitä. Tarjoamme myös neurovähemmistöön kuuluvan henkilön vanhemmille tai läheisille omia valmennustapaamisia. Ratkaisukeskeisellä neuropsykiatrisella valmennuksella vahvistetaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset piirteet ja toiminnanohjauksen haasteet vaikuttavat toimintakykyyn ja jaksamiseen.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi ymmärryksen lisääminen omasta tilanteesta psykoedukaation keinoin, arjen- ja elämänhallinnan taitojen kehittäminen, uusien ajattelu- ja toimintatapojen tukeminen sekä myönteisen elämänpolun rakentaminen. Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen lisäävät itsearvostusta. Usein myös arjen ympäristöä räätälöidään paremmin itselle sopivaksi. Tuemme myös hoito- ja kuntoutuspolkujen rakentumista. Jos diagnoosia ei vielä ole, voit saada meiltä tukea tähän prosessiin.

SUJUn valmentajilla on paljon tietoa ja kokemusta yksilöllisistä arvostavista kohtaamisista sekä erilaisista elämäntilanteista. Työskentely on ratkaisukeskeistä ja vahvuuslähtöistä ja arvostamme kaikenlaista ihmisyyden erilaisuutta ja moninaisuutta. SUJUn valmentajilla on paljon tietoa ja kokemusta neuropsykiatriasta liitännäisineen, mielenterveydestä, fyysisistä sairauksista, traumoista, oppimisen pulmista sekä haastavista elämäntilanteista.

Diagnostiikkaa SUJUssa ei tehdä, mutta valmennuksen aikana voidaan tehdä suuntaa antavia ADHD- ja autismitestejä. "Voisinko minä olla?" -verkkokurssi ADHD:ta ja autismia pohtiville aikuisille.

Toteutamme neuropsykiatrista valmennusta lähitapaamisina Tampereella, Jyväskylässä sekä Seinäjoella sekä tietoturvallisilla yhteyksillä etätapaamisina, jotka eivät riipu sijainnista. Osa valmentajista toteuttaa valmennusta myös englanniksi. Valmennuksen tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä valmennettavan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti sinun tavoitteidesi ja tarpeidesi mukaisesti.

Moni valmennukseen osallistunut on ilmaissut kokeneensa ensimmäistä kertaa elämässään tulleensa ymmärretyksi ja saaneensa oikeaa apua oikeisiin asioihin. “Tästähän hyötyisivät kaikki!”

"Ajattelin lapsena, että minun täytyy olla avaruusolento, koska olen erilainen kuin muut. Silloin pohdin, että jos vain yrittäisin enemmän, minusta tulisi normaali."

IMG_5675_jpg.jpg

Miten?

  • Voit ostaa yksittäisen valmennuskerran tai valmennuspaketteja verkkokaupastamme. 

  • Voit olla myös yhteydessä yhteystietolomakkeen kautta ja kertoa tilanteestasi, niin sinulle räätälöidään tarpeenmukainen valmennusprosessi.

Neuropsykiatriset valmentajat

Tampere

Anni
Anni Raunio
Nella
Nella Nuutinen
Hannele
Hannele Ala-Keskinen
Lilla
Lilla Haapakoski
Henrietta
Henrietta Jarva

Jyväskylä

miina.webp
Miina Korpi

Seinäjoki

Annika
Annika Nelimarkka
lainausmerkit

"Valmennuksen aikana koin, että tulin kuulluksi kunnolla ensimmäistä kertaa ikinä. Sain paljon tukea ja apua ongelmiini ja vaikeuksiini. Koin myös, että valmennuksessa kartoitettiin hyvin omat tarpeeni sekä omat voimavarani."

bottom of page