Neuropsykiatrinen valmennus
​SUJUn neuropsykiatrinen valmennus on yksilöllistä, ratkaisu- ja vahvuuskeskeistä valmennusta yli 16-vuotiaille nuorille sekä aikuisille, jotka tunnistavat itsellään ADHD/ADD, Asperger tai autismikirjon piirteitä. SUJUn valmentajilla on pitkä kokemus neuropsykiartisesta valmennuksesta nuorten ja aikuisten parista - kaikki neurokirjoon liittyvä on tuttua.
Neuropsykiatrisessa oireilussa tyypillisiä liitännäisoireita ovat esim. masennus, ahdistus, unihäiriöt, riippuvuudet, oppimisen pulmat sekä psykosomaattinen oireilu. Myös tunne-elämän sekä sosiaalisen kanssakäymisen erilaiset vaikeudet ovat tavallisia. Neurokirjonpiirteisen elämässä ponnistelu näkymättömän toimintarajoitteen kanssa voi johtaa uupumukseen.
Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tarjota psykoedukaatiota, kehittää henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, tukea uusien toimivien toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. 
SUJU Oy aloitti keväällä 2021 Tampereen kaupungin palveluntuottajana tarjoten neuropsykiatrista valmennusta. Myös muitten kuntien kanssa voidaan tehtä ostopalvelusopimuksia. SUJUn alaisuudessa toimiva NePRO aloittaa Oma väylä -neuropsykiatrisen kuntoutuksen (Kela) alkusyksystä 2021 - kysy lisää!
Valmennustiimi
Satu_kuva_edited.jpg

Satu Huhtala

Suju_Nepro-2_edited.jpg

Hanna Untala

Suju_Nepro-3.jpg

Eveliina Honkamäki