top of page

Kissanviikset ja hevosen häntä - eläimet sujuvasti mukana valmennustyössä

Luonnolla ja eläimillä on tutkitusti ihmisen hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Jo pelkkä luontoympäristössä oleilu mm. laskee verenpainetta ja rauhoittaa sykettä sekä auttaa kehoa ja mieltä palautumaan kuormituksesta. Eläimen läsnäolo puolestaan voi vähentää stressiä aktivoimalla ihmisen oksitosiinijärjestelmää, tuoda lohtua ja tukea, helpottaa kommunikointia ja tuoda puhtaasti iloa ja mielekkyyttä toimintaan.


Eläimen palaute ihmiselle on yleensä myös välitön ja tasa-arvoinen, mikä vahvistaa hyväksytyksi tulemisen kokemusta. Eläimen läsnäolo voi myös vähentää ahdistusta ja levottomuutta, lisätä motivaatiota ja parantaa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Eläinten kanssa touhutessa fyysiset hyvinvointivaikutukset voivat näkyä mm. kunnon kohentumisena, päivärytmin selkiytymisenä ja unenlaadun paranemisena. Luonto- ja eläinavusteisuuden hyödyntämistä voivat kuitenkin rajoittaa saatavuus, allergiat ja pelot, joten niiden käytettävyys määräytyy tapauskohtaisesti. Myöskin eläimen hyvinvoinnilla ja tarpeilla on tärkeä merkitys eläinavusteisuutta hyödynnettäessä.


Mitä sitten eläinavusteisuus voi valmennustyössä olla?

Eläin voi olla “jään rikkoja”, yhteinen tarkkailun kohde, joka tuo kolmannen ulottuvuuden tapaamiseen. Esimerkiksi kissaa silittämällä ja leikittämällä jännittävä uusien ihmisten kohtaaminen voi tuntua helpommalta. Kävelylenkki koiraa ulkoiluttaen voi tuoda mielekkyyttä fyysiseen suoritukseen ja esim. koiranpennun toilailut voivat toimia samaistumisen kohteena. Hevoslauman seuraaminen voi herättää keskustelua jostakin tärkeästä asiasta; ihmissuhteista, arvojärjestyksestä, lauman merkityksestä tai vaikkapa kokoeroista ja ulkomuodosta. Hevosen äärelle pysähtyminen, vaikkapa vain seisominen siinä ja rapsuttaminen, hevosen hengityksen kuunteleminen, voi olla voimaannuttava kokemus. Se voi myös olla omien pelkojen voittamista ja pystyvyyden tunnetta. Kanalauman järjestyksenpito ja aktiivinen touhuaminen taas puolestaan saattaa herättää hilpeyttä ja lisätä vireystilaa. Joskus asioista on myös helpompi keskustella toiminnan kautta, tähän eläinavusteisuus tarjoaa myös mahdollisuuden.


Yhtä kaikki, kohtaaminen eläimen kanssa voi olla hyvinkin merkityksellinen, oli se sitten pieni hetki ohimennen tai pidempi aika yhdessä touhuten.


bottom of page