SINNITTELETKÖ?
 
Arjen kuormittumisen keventämiseen liittyvä ammattimainen tuki ei saisi olla hankalasti saavutettavissa. Jokainen meistä tarvitsee ja ansaitsee tukea omien tärkeiden asioiden äärelle pysähtymiseen ja apua uusien näkökulmien saamiseen. Syitä arjessa kuormittumiselle sekä elämän solmukohdille löytyy lukematon määrä. Tärkeimmäksi taustatekijäksi kutsun elämää, jossa yhteisenä diagnoosinamme on ihmisyys. Siihen kuuluu todella erikoinen keho-mieli -järjestelmä, jossa sijaitsevat kaiken tiedon ja viisauden lisäksi epävarmuus, hauraus, kuormittuvuus, toimintarajoitukset, ei-rakentavat toimintatavat, perimä ja elämäntapahtumat. Muun muassa.
Valmennustyössä näkee likeltä ihmisten kasvun ja kehittymisen, joka alkaa aina pysähtymisestä henkilökohtaisen tilanteen äärelle. Toivottuun päämäärään päästään tiedon, havainnointikyvyn ja ajattelutaitojen lisääntymisen sekä harjoittelun myötä. Oma sisäinen halu kehittyä on erityisen hyvää polttoainetta muutosprosessissa. Tarvitaan myös rohkeutta kohdata niitäkin tuntemuksia, jotka eivät mielekkäitä, koska uuden oppimisessa käväistään usein myös epämiellyttävyyskynnyksillä. Aloitetaan siitä, että pysähdytään. Ollaan ja hengitellään samaa tilaa.
Palautteita

"Jotenkin sait minut tuntemaan, että minä itse löysin tämän muutoksen."

"Minä otan mukaani tuon rauhan ja selkeyden."

"Miten mä voin olla näin hyvä!"

"Löysit vahvuuteni, jota en tiennyt olevan olemassakaan."

"Tästä lähtien olen itselleni aina ykkönen."

"Johdatit minut elämäni aarrearkun luo ja näytit suuntaan, josta löysin avaimen."

"Siis MITÄ oikein tapahtui, en olisi i k i n ä uskonut!"