top of page
kansikuva-2.png
Nurkka, tuoli ja pöytä

Lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia tarjoaa luottamuksellista, nopeasti saavutettavaa ja ennaltaehkäisevää mielenhuoltotyötä terapeuttisten keskustelujen avulla. Se soveltuu elämän solmukohdissa, haastavissa tilanteissa, kriisivaiheissa ja itsensä kehittämisen tarpeissa oleville. 

 

Lyhytterapia edistää mielen hyvinvointia. Ratkaisukeskeisyys näkyy keskittymisenä mahdollisuuksiin, toiveikkuuden vahvistamisena ja voimavarojen korostamisena. Lyhytterapia tukee ihmisen kasvupotentiaalia ja johtaa usein merkittäviinkin oivalluksiin.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on luottamuksellista, nopeasti ja helposti saavutettavissa olevaa palvelua ja ennaltaehkäisevää mielenhuoltotyötä, jota toteutetaan terapeuttisin keskusteluin.

Lyhytterapia on psykososiaalista luottamuksellista keskusteluapua esim. elämän erilaisisiin solmukohtiin ja haastaviin tilanteisiin, kriisivaiheisiin sekä erilaisiin itsensä kehittämisen tarpeisiin.

 

Lyhytterapia sopii sinulle, joka haluat muutosta nykyiseen tilanteeseesi, tai koet ylipäänsä tarvetta keskustella sinulle tärkeästä asiasta jonkun ulkopuolisen ihmisen kanssa. Lyhytterapiassa sinä itse määrittelet mitä asioita haluat käsitellä. 

Lyhytterapia sopii mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kriisiytynyt tai kroonistunut. Ohjaamme tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Se toimii myös ennaltaehkäisevänä apuna mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ratkaisukeskeisyys näkyy lyhytterapian työskentelytavoissa erityisesti siinä, että huomio kiinnitetään mahdollisuuksiin. Lisäksi vahvistetaan toiveikkuutta sekä toimitaan voimavarakeskeisesti. Tehdään lisää sitä, mikä toimii ja luotetaan ihmisen sisäiseen kasvupotentiaaliin. Lyhytterapiassa ollaan usein omien, isojen oivallusten äärellä.

Lyhytterapiaan tullaksesi et tarvitse lääkärin lähetettä tai diagnoosia. Käyntikertoja on 1–20 ja joskus jo muutama tapaaminen riittää. Yhden tapaamisen kesto on tunti.

 

Työntekijä pitää huolen asiakassuhteen luottamuksellisuudesta ja noudattaa vaitiolovelvollisuutta. Hän huolehtii, että digitaaliset työvälineet ja tietoturva ovat kunnossa. Lyhytterapiasta ei tule Kanta-merkintää.

IMG_5704.jpg

Miten?

  • Voit ostaa yksittäisiä tapaamiskertoja tai muutamien tapaamiskertojen paketteja verkkokaupastamme

  • Voit olla yhteydessä yhteystietolomakkeen kautta ja kertoa tilanteestasi, niin räätälöidään sinulle tarpeenmukainen seksuaalineuvontaprosessi.

Lyhytterapeutit

Tampereella tai etänä

Tampere

Henrietta
Henrietta Jarva
lainausmerkit

"Valmennuksen aikana koin, että tulin kuulluksi kunnolla ensimmäistä kertaa ikinä. Sain paljon tukea ja apua ongelmiini ja vaikeuksiini. Koin myös, että valmennuksessa kartoitettiin hyvin omat tarpeeni sekä omat voimavarani."

bottom of page